Hazelaarblad
Hazelaar = Hesilin, een oude naam voor ons dorp
Oosterhesselen
Van vroeger tot nu

Logo Klenckerheugte

Knop naar Vereniging Knop naar Bestuur Knop naar Lidmaatschap Knop naar Laatste Nieuws
Knop naar Het Tijdschrift Knop naar Archief Knop naar Expositie Knop naar Agenda
Knop naar Werkgroepen Knop naar Foto vh Kwartaal Knop naar Winkel Knop naar ANBI

De Vereniging
De vereniging is opgericht op 26 maart 2001.
Als naam is gekozen Klenckerheugte (suggestie van W. Hegen uit Gees). In het westen van het werkgebied ligt de Klinkenbarg en in het oosten de havezate De Klencke. Door deze twee historische namen samen te voegen is de naam Klenckerheugte ontstaan. In het logo (ontwerp van K. Schepers) komen beide monumenten in gestileerde vorm voor.
Het werkgebied van de vereniging omvat de dorpen Oosterhesselen, Gees, Zwinderen en naaste omgeving.

In de statuten staat als doelstelling vermeld:
Het bevorderen van de studie en het uitbreiden van de kennis van de geschiedenis van Oosterhesselen, Gees en Zwinderen en het functioneren als ontmoetingspunt voor allen, die zich bij die geschiedenis betrokken voelen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
-Het instellen en begeleiden van werk- en studiegroepen.
-Het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen.
-Het uitgeven van een periodiek en van incidenteel verschijnende publicaties, zoals een tijdschrift, biografieën en monografieën.

Onze vereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent:
-Er is geen successie- of schenkingsrecht verschuldigd over erfenissen en schenkingen die Klenckerheugte ontvangt voor het algemeen belang.
-Giften aan Klenckerheugte zijn voor de gever aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels).
Dit kan van belang zijn voor uw belastingaangifte !!
Knop naar top

Het Bestuur
-Voorzitter: dhr. L. Zwaan
 Dorpsstraat 64, 7863 PD  Gees - telefoon: (0524) 29 12 95
 e-mail:
-Secretaris: dhr. G. Brinkman
 Edveensweg 26, 7861 AN  Oosterhesselen - telefoon: 06-28 94 78 12
 e-mail:
-Penningmeester: dhr. H. Meijer
 De Hulderts 9, 7861 AX Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 19 63
 e-mail:
-Ledenadm.: mevr. G. Duinkerken-Alting
 Weth. H. Euvingstraat 30, 7863 PM  Gees - telefoon: (0524) 58 14 76
 e-mail:
-Lid: mevr. L. Kuipers-Staal
 Rister 36, 7861 CB  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 21 31
 e-mail:
-Lid: mevr. T. Oosting-Hidding
 De Brinkies 8/A, 7863 TM  Gees - telefoon: (0524) 58 13 26
 e-mail:
-Lid: mevr. S. Stevens-Beestheer
 Sternbosweg 9, 7864 TM  Zwinderen - telefoon: (0524) 29 16 60
 e-mail:
Knop naar top

Het Lidmaatschap
De contributie bedraagt voor 2016: € 18,00 per jaar. Gezinsleden € 5,00.
Leden van de vereniging, die € 18,00 contributie betalen, ontvangen het tijdschrift Klenckerheugte gratis. Het lidmaatschap van de vereniging kan elk moment ingaan en geldt dan voor de rest van het lopende kalenderjaar. Opgave lidmaatschap bij de secretaris. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij voor 1 december van het lopende jaar het lidmaatschap schriftelijk is opgezegd bij de secretaris. Ook zijn de leden welkom bij de lezingen en andere activiteiten die regelmatig worden gehouden. Nieuwe leden kunnen - zolang de voorraad strekt - reeds verschenen nummers van ons tijdschrift Klenckerheugte verkrijgen voor € 6,00 (jaargangen 2001 t/m 2010 halve prijs). Het tijdschrift over Grevenberg kost € 10,00 per stuk.

Knop naar top

Laatste Nieuws
15-Jarig jubileum op 26 maart 2016
Op zaterdag 26 maart 2016 viert onze vereniging haar 3e lustrum. Een speciale commissie, bestaande uit Lucas Zwaan, Gienus Meijering, Geertje Jalving-Eefting, Jetty Remmelts-van Rooyen en Harm Jan Lesschen, heeft voor deze dag een prachtig programma samengesteld. Een keuzeprogramma voor elk wat wils. Een huifkartocht naar het archief en de expositieruimtes in de Hesselerhof in Oosterhesselen, een excursie naar de Wevershoek in Gees, fototentoonstelling in De Zwerfkei te Gees, films over Zwinderen, Gees en Oosterhesselen en een uitgebreide broodmaaltijd voor de aanwezigen. Verder zal de dag worden opgeluisterd door het trio Henk Vleems, Roel Luchies en Gerard Lanting met Drentstalige muziek. De kosten voor deze dag bedragen € 27,50 voor leden en € 32,50 voor niet (gezins)leden. Opgave voor deze dag graag voor 1 januari 2016 bij het secretariaat van de voorbereidingscommissie, Burg. De Kockstraat 7, 7861 AA  Oosterhesselen, tel (0524) 582.808.

Knop naar top

Het tijdschrift "Klenckerheugte"
Klenckerheugte is het tijdschrift van de historische vereniging Klenckerheugte, dat vier keer per jaar uitkomt. Leden van de vereniging en anderen spitten in de historie van de voormalige gemeente Oosterhesselen en publiceren hierover in dit tijdschrift.

De redactie
-A. Kamping
 Burg. De Kockstraat 15, 7861 AA  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 13 88
-A. Meijer
 Hofakkers 8, 7861 AS  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 22 26 44
-H.J. Lesschen (eindredactie)
 Rister 46, 7861 CB  Oosterhesselen - telefoon: (0524) 58 15 05
 e-mail:

Productie van ons tijdschrift: Uitgeverij Drenthe - Druk: Drukkerij Scholma, Bedum.

Verschijningsdata:
- Nummer 1: begin februari;
- Nummer 2: begin mei;
- Nummer 3: eind augustus/begin september;
- Nummer 4: begin november.

Verkooppunten losse, nieuw verschenen nummers:
Drogisterij Koopman, Witte Zand 18 te Oosterhesselen;
Spar Nijland, Burg. de Kockstraat 61 te Oosterhesselen;
Coop Oosterhuis, Edveensweg 14 te Oosterhesselen;
T.I.P., Dorpsstraat 47 te Gees.
Knop naar top

Korte Inhoud van de laatste 4 nummers
Knop naar nummer 2016-1 Knop naar nummer 2015-4 Knop naar nummer 2015-3 Knop naar nummer 2015-2

Nummer januari-februari 2016, jaargang 16, nr 1

- Wolfskuilen -
Ger de Leeuw.
Ten zuiden van Gees ligt het recreatiecentrum De Wolfskuylen. Schrijver, en met hem vele anderen, komen tot de conclusie dat de echte Wolfskuilen op een geheel andere plaats hebben gelegen.

- Toen en nu -
Redactie.
Een serie foto's over het interieur van de kerk in Oosterhesselen De foto's geven de veranderingen in de loop van ruim 100 jaar weer.

- Westerhesselen of Gees -
Kees van Dijk.
Tot in de 17e eeuw werd voor de naam Gees ook Westerhesselen gebruikt. Op sommige oude kaarten is deze aanduiding te vinden. Een historische fout, zoals uit dit artikel blijkt.

- De VVV van Oosterhesselen, Gees en Zwinderen -
Herman Meijer.
In het begin van de jaren '60 begonnen Maria Karmelk en Hennie de Vries met een VVV-vestiging in de Riethen te Oosterhesselen. Later verhuisde de VVV naar smid Katerberg in Gees en nog later naar Henk en Hennie Wolbers in Gees. Thans is er de TIP aan de Dorpsstraat.

- De podagristen op de Klencke -
Harm Jan Lesschen.
Tijdens hun tocht door Zuid Oost Drenthe bezoeken de drie podagristen ook het landgoed De Klencke.

- Archief-berichten uit Zwinderen -
Redactie.
De medewerkers van het papieren archief van Klenckerheugte hebben de afgelopen jaren veel informatie verzameld en toegankelijk gemaakt. Uit al dit materiaal en krantenknipsels gaat de redactie regelmatig iets publiceren.

- Veldwachters volgden elkaar op in 't huussie -
Huib Minderhoud.
De geschiedenis en de bewoners van het witte huisje tussen Zwinderen en Gees. Het witte huisje wordt binnenkort afgebroken. Hiermee komt een eind aan een stukje geschiedenis van Zwinderen.

Knop naar top

Nummer oktober 2015, jaargang 15, nr 4

- De Wevershoek te Gees -
Werkgroep monumenten van Klenckerheugte.
Dit artikel behandelt het gedeelte van Gees tussen de Oude Steeg, de Tilweg en de Dorpsstraat. De bewoners en de ontwikkeling van dit gebied zoals die vanaf de 14e eeuw heeft plaatsgevonden.

- Herinneringen -
Digna Gerritzen-Oosting.
In 1926 kwam het domineesechtpaar Gerritzen-Oosting vanuit Franeker naar Oosterhesselen. Aan het eind van haar leven heeft mevrouw Gerritzen veel herinneringen op schrift gesteld. In dit artikel beschrijft zij de eerste kennismaking met Oosterhesselen, de pastorie en de prachtige pastorietuin.

- Met de koets naar de kerk -
Ger de Leeuw.
Wij hadden een koets die van voren open was, waar twee banken achter elkaar stonden. Er waren ook koetsen met deurtjes. Dan had je twee zitbanken tegenover elkaar. De mannen zorgden voor het stallen van de paarden en de vrouwen gingen dan alvast in de kerk.

- Deining in Zwinderen -
Redactie.
Deining in Zwinderen heeft niets van doen met ons eigen Zwinderen. Piet Bakker laat het verhaal in een denkbeeldig stadje spelen en noemt dat Zwinderen.

Knop naar top

Nummer augustus 2015, jaargang 15, nr 3

- Hesselermarkt -
Jan Yke Dijkstra en Harm Jan Lesschen.
Elk kerspelhoofdplaats had vroeger zijn jaarmarkt. In zijn "Geschiedenis van Oosterhesselen" schrijft Jan Yke Dijkstra over de Hesselermarkt en Geesien Renting-Snijders vertelt over de belevenissen van deze jaarmarkt in het project "Bejaarden vertellen over vroeger".

- Henk Schepers, Hesseler in hart en nieren -
Ger de Leeuw.
Samen met de auteur stelt Henk Schepers zijn periode als gemeentebestuurder, voorzitter van de historische vereniging en al zijn andere werkzaamheden voor de samenleving van Oosterhesselen eens voor het voetlicht.

- Zondag naar de pinken -
Tony van der Meulen.
Tony van der Meulen, journalist voor een krant, schrijft zijn ervaringen op, welke hij op doet bij een bezoek aan het gemeentehuis en het plaatselijk café Schepers, over het dagelijkse leven en het verenigingsleven in het dorp Oosterhesselen in de jaren 60 van de vorige eeuw.
Knop naar top

Nummer mei 2015, jaargang 15, nr 2

- Dagboek van vader - Evacuatie 1945 -
Harm Jan Lesschen.
In 1945 werden duizenden mensen uit de omgeving van Roermond en Venlo geëvacueerd naar Noord Nederland. Vader Bekkers uit Sint Odiliënberg hield tijdens deze evacuatie een summier dagboek bij. Hun gezinnen werden ondergebracht in Gees en Zwinderen.

- De Joden in Gees -
Kees van Dijk.
In Gees hebben al vroeg joodse families gewoond. Voor de Tweede Wereldoorlog waren ze allen reeds vertrokken uit het dorp. De geschiedenis van de families die in Gees hebben gewoond.

- Belgen bij de brug -
Harm Jan Lesschen.
Op 9 april 1945 veroverden Belgische Para's met steun van een Poolse eskader de Oosterhesselerbrug. Ter herinnering hieraan werd op 9 april 2015 een vernieuwde herdenkingsplaquette aan de Oosterhesselerbrug onthuld. Een verslag over deze onthulling en de daarbij aanwezige veteranen.
Knop naar top

Archief
In de Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG te Oosterhesselen is door ons een archief ingericht voor boeken, geschriften, foto's, krantenknipsels enz.

Het archief is (gratis) voor publiek geopend op de eerste woensdag ('s morgens van 10:00 tot 12:00 uur) en de derde zaterdag ('s middags van 14:00 tot 16:00 uur) van de maand. In de vakantiemaanden juni, juli en augustus is het archief gesloten. De eerstvolgende openingsdata zijn: 16 april, 4 mei en 21 mei.

U kunt tijdens de openingsuren de aanwezige stukken inzien. Teven bestaat de mogelijkheid stukken (tegen betaling) te laten kopieëren. Verder is het mogelijk, in overleg met de archivarissen, stukken mee te nemen naar huis ter inzage. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan deze stukken door te geven aan anderen. In overleg met de archivarissen wordt overeengekomen hoe lang u deze stukken thuis kunt houden. Tijdens de openingsuren kunt u tevens ons fotoarchief inzien.

Bent u in het bezit van foto's met oude dorpsgezichten, foto's van dorpsfeesten of optochten, oude familiefoto's of welke foto's van vroeger dan ook? Neem ze eens even mee naar ons fotoarchief en laat deze foto's daar scannen, zodat ze voor latere tijden bewaard blijven.

Combineer uw bezoek aan het archief met een bezoek aan onze expositieruimte.

Archivarissen:
Geert Engberts, telefoon (0524) 58 14 54, en Willy Gossen, telefoon (0524) 58 22 66.

Knop naar top

Expositie
In de Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG te Oosterhesselen hebben wij een expositieruimte ingericht van allerlei gebruiksvoorwerpen.

De expositieruimte is (gratis) voor het publiek geopend op de eerste woensdag ('s morgens van 10:00 tot 12:00 uur) en de derde zaterdag ('s middags van 14:00 tot 16:00 uur) van de maand. In de vakantiemaanden juni, juli en augustus is het archief gesloten. De eerstvolgende openingsdata zijn: 16 april, 4 mei en 21 mei.

In deze twee ruimtes zijn tal van oude gebruiksvoorwerpen te bekijken en wordt door de aanwezige vrijwilligers uitleg gegeven over het toenmalige gebruik van deze voorwerpen.

Indien u een kijkje wilt nemenin onze expositieruimte en archief, op een dag dat deze niet open is, in het kader van een familiedag, personeelsuitje of reünie, neem dan contact op met de beheerder.

Beheerder expositieruimte:
Hans Abbing, telefoon (0524) 58 12 22. E-mail:

Knop naar top

Agenda 2016
 
06 janOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 10:00 tot 12:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
16 janOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 14:00 tot 16:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
03 febOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 10:00 tot 12:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
09 febAlgemene Ledenvergadering.
 Na de pauze een lezing door K. van Dijk met als onderwerp:
 "Gees tussen 1200 en 1850, de bewoners en hun erven".
 Aanvang 19:45 uur.
 Restaurant Partycentrum De Zwerfkei, Dorpsstraat 59, 7863 PB  Gees.
 
20 febOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 14:00 tot 16:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
02 mrtOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 10:00 tot 12:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
19 mrtOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 14:00 tot 16:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
26 mrt15-Jarig Jubileum (zie onder Laatste Nieuws).
 
06 aprOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 10:00 tot 12:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
12 aprLedenavond.
 Spreker G.J. Dijkstra met als titel "De Franse Tijd".
 Aanvang 19:45 uur.
 Restaurant Partycentrum De Zwerfkei, Dorpsstraat 59, 7863 PB  Gees.
 
16 aprOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 14:00 tot 16:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
04 meiOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 10:00 tot 12:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
21 meiOpenstelling Archief en Expositieruimte (zie onder Archief c.q. Expositie).
 Geopend van 14:00 tot 16:00 uur.
 De Hesselerhof, Beatrixlaan 23/A, 7861 AG  Oosterhesselen.
 
10 sepOpen monumentendag 2016.
 Dit jaar is het thema: "Iconen en symbolen".
 
11 oktLedenavond.
 Spreker Olav Reijers met als onderwerp "Watererfgoed Coevorden".
 Aanvang 19:45 uur.
 Restaurant Partycentrum De Zwerfkei, Dorpsstraat 59, 7863 PB  Gees.
 
8 novLedenavond/Begrotingsvergadering.
 Na de pauze lezing door Diewerke Houwing-Niestijl met als onderwerp:
 "Het Oranjehuis".
 Aanvang 19:45 uur.
 Restaurant Partycentrum De Zwerfkei, Dorpsstraat 59, 7863 PB  Gees.

Knop naar top

Werkgroepen
We kennen thans de volgende werkgroepen:

Werkgroep Foto's
Deze werkgroep zorgt onder meer voor foto's bij onze activiteiten en bijeenkomsten.
Contactpersoon: Lucas Jalving,
telefoon: (0524) 58 13 53, e-mail:

Werkgroep Genealogie
Deze werkgroep is onder meer bezig met gegevens te verzamelen van families in de dorpen.
Contactpersoon: Ab Kamping,
telefoon: (0524) 58 13 88, e-mail:

Werkgroep Monumenten
Het doel van deze werkgroep is het inventariseren van monumenten in ons werkgebied, het vastleggen van de (bewonings)geschiedenis van het monument en het t.z.t. publiceren van de gegevens.
De eerste publicatie van de werkgroep is opgenomen in het tijdschrift Klenckerheugte, 10e jaargang nr. 4, november 2010 en gaat over Oude Steeg 9 te Gees.
Contactpersoon: Mieke Venhorst,
telefoon: (0524) 58 21 12, e-mail:

Opgeheven werkgroepen
Enkele werkgroepen hebben hun onderzoek reeds afgerond en de resultaten gepubliceerd. Deze publicaties zijn tegen een geringe vergoeding verkrijgbaar (zie bij De Winkel).

Knop naar top

Foto van het Kwartaal
De Riethen, het eerste VVV-kantoor te Oosterhesselen.
De Riethen, het eerste VVV-kantoor te Oosterhesselen.

Knop naar top

De Winkel
We kunnen u het volgende aanbieden:

Boeken
 Titel / Omschrijving
15,00 Berend Hoving, schilder uit Oosterhesselen.
15,00 De kerk in het midden.
2,50 De waterradmolen op de Klencke.
19,90 En de Boermarke van Gees in het bijzonder.
10,00 Genealogie Johanna Paulina Aberson.
5,00 Het fotoboekje van Oosterhesselen, Gees, Zwinderen en Geesbrug.
10,00 Oosterhesselen, een buurtschap en haar marke.
20,00 Van Grenssteen tot Kunstwerk, beelden en monumenten uit
  de gemeente Coevorden.
15,00 Van Spieker tot Spoorbrug.
24,95 Wij, eenvoudige Drentse lui (Ger de Leeuw).
 
Publicaties van onze werkgroepen
 Titel
5,00 De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Oosterhesselen.
5,00 Esnamen Oosterhesselen.
2,50 Esnamen Gees.
2,50 Esnamen Zwinderen.
10,00 Grevenberg (tijdschrift).
2,50 K.I. Vereniging Oosterhesselen en Omstreken te Gees.
7,50 Oosterhesselen in de jaren 1930-1950.
 
Publicaties van derden
 Titel
3,00 Geschiedenis van het kasteel te Coevorden.
2,50 Vestingwerken Coevorden.
 
Overigen
 Omschrijving
18,00 Cadeaubon voor een jaar lidmaatschap.
6,00 Losse (oude) nummers (jaargangen 2001 t/m 2010 halve prijs).
5,00 Opbergcassettes voor ons tijdschrift.

Knop naar top

ANBI
De Historische Vereniging "Klenckerheugte" te Oosterhesselen is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekend dat de vereniging schenkingen mag ontvangen zonder dat hiervoor schenkingsrechten of successierechten voor zijn verschuldigd. Giften en schenkingen aan onze vereniging zijn voor de gever en schenker aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de hiervoor geldende regels). Per 1 januari 2015 gelden voor de ANBI-instellingen nieuwe regels. Onderstaand vindt u de gegevens die voor u van belang zijn.

Verenigingsnaam:Historische Vereniging "Klenckerheugte".
Fiscaal nummer:8162 33 044.
Contactgegevens:G. Brinkman, Edveensweg 26, 7861 AN Oosterhesselen.
Bestuurssamenstelling:Zie onder Het Bestuur (klik hier).
Beleidsplan:Zie onder Agenda (klik hier).
Beloningsbeleid:Bestuurders en werkgroepleden zijn onbezoldigd.
Doelstelling:Zie onder De Vereniging (klik hier).

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2015:

Wij organiseerden de volgende lezingen:
17 febLezing door Abel Darwinkel over de Drentse streektaol en streekmuziek.
14 aprLezing door Rudy Rijks over de boermarken in Drenthe.
13 oktLezing door Albert Kerssies over 100 jaar heidebeheer.
10 novLezing door Egbert Meijers over de flint, zwerver uit de oertijd.

Wij deden mee aan de volgende activiteiten:
04 meiOnthulling SAS-wing op de Oosterhesselerbrug.
20 juliStand op de stempelpost Drentse Rijwielvierdaagse te Zwinderen.
23 juliWaren wij aanwezig op de zomermarkt te Gees.
12 augPresentatie boek "En de Boermarke van Gees in het bijzonder".
12 sepTijdens de Open Monumentendag organiseerden wij weer onze jaarlijkse
 fietstocht.
26 sepDeden we mee aan de Burendag van de Hesselerhof.
01 oktWaren wij aanwezig bij de onthulling van het Mekelermeer als Aarts
 monument.
08 novWaren wij aanwezig als onderdeel van de Autopuzzeltocht van de Rabobank.

Financieel verslag:

Balans per 31 december 2015
ActivaBedragPassivaBedrag
Kas181Algemene reserve10.226
Bank23.527Bestemmingsreserves12.127
Te ontvangen / Vooruit betaald75Te betalen / Vooruit ontvangen110
  Voordelig saldo1.320
    
 23.783 23.783

Staat van Baten en Lasten 2015
LastenBedragBatenBedrag
Tijdschrift8.594Contributies12.624
Activiteiten613Subsidies200
Werkgroepen204Overige baten2.421
Archief en Expositieruimte1.800  
Ledenwerving en Voorlichting17  
Overige kosten2.697  
Voordelig saldo1.320  
    
 15.245 15.245

Toelichting balans:

Te ontvangen/vooruitbetaald
Deze post betreft vooruitbetaalde kosten voor het derde lustrum in 2016.

Bestemmingsreserves
De vereniging kent de volgende bestemmingsreserves: reserve archief en expositie-ruimte, reserve tijdschrift, reserve publicaties en reserve project stookhokken.

Te betalen/vooruitontvangen
Deze post betreft vooruitontvangen bijdragen voor het derde lustrum in 2016.

Toelichting staat van baten en lasten:

Tijdschrift
Hieronder vallen de kosten van het drukken en het verzenden van het tijdschrift dat de vereniging vier keer per jaar uitgeeft alsmede de kosten van de redactie.

Activiteiten
Hieronder vallen de kosten van de ledenbijeenkomsten van de vereniging.

Overige kosten
Hieronder vallen de kosten van het secretariaat, de bestuursmededelingen, de inning van contributie, porti, verzekeringen, bank- vergader- en representatiekosten en de kosten van aanschaf van boeken.

Overige baten
Hieronder vallen de opbrengsten wegens verkoop van boeken, tijdschriften en rapportages van werkgroepen, renteopbrengsten en diverse overige baten.

Knop naar top